PRINT CARDS

1.800.123.4567

Deklaracije - 4 Print

Deklaracije

Neizostavan zakonski deo svakog proizvoda, cesto je potrebno samo da sadrze tehnicki opis proizvoda.
 

Deklaracija – Zakonska regulative

Šta je deklarisanje, način deklarisanja i sadržina deklaracije?

Deklarisanje je slovna oznaka, robni znak, zaštitni znak, grafička oznaka ili simbol koji se odnosi na namirnice, a nalazi se na ambalaži, etiketi, dokumentu, alkici, privesku ili omotu namirnice.

Način deklarisanja

Deklaracija na namirnici je na srpskom jeziku, jasno uočljiva, čitka, nepromenljiva i ne može biti prekrivena drugim rečima ili oznakama.
Naziv namirnice, neto količina, rok upotrebe i procenat alkohola moraju biti označeni u istom vidnom polju (tegle, limenke, boce i sl. u obliku valjka imaju dva vidna polja i to telo i poklopac ambalaže jer dno nije vidno polje, četvrtasta ambalaža ima pet ili šest vidnih polja, u zavisnosti da li ima dno ili ne, i sl.).
Namirnice iz uvoza moraju imati deklaraciju na srpskom jeziku.
Podaci na deklaraciji ne mogu biti takvi da potrošača dovode u zabludu u pogledu porekla, sastava, neto količine, roka upotrebe, načina izrade ili proizvodnje namirnice.
Namirnici se ne mogu pripisivati svojstva ili osobine koje ona nema.
Deklaracijom se ne može sugerisati da namirnica ima naročite osobine ako ih ima svaka namirnica iste vrste.
Odredbe ovog člana odnose se i na reklamiranje namirnica.
Namirnica koja je obrađena jonizujućim zracima ima oznaku “tretirano jonizujućim zracima“.
Namirnica kojoj je trajnost produžena upotrebom gasova za pakovanje ima oznaku “pakovano u zaštitnoj atmosferi“.
Kod namirnica u zbirnom pakovanju koje su namenjene prodaji na veliko ili objektima javne ishrane navode se podaci na zbirnom pakovanju i u propratnoj dokumentaciji koja se dostavlja istovremeno sa pošiljkom ili pre.

Šta deklaracija mora da sadrži?

Deklaracija na namirnici sadrži sledeće podatke:
1. Naziv pod kojim se namirnica prodaje i trgovačko ime ako ga namirnica ima;
2. Spisak sastojaka, a kod odredjenih sastojaka navodi se količina;
3. Neto količina;
4. Rok upotrebe;
5. Uslove čuvanja i skladištenja namirnice, gde je to potrebno;
6. Serija (šarža, partija ili lot) namirnice;
7. Naziv i sedište, odnosno adresu proizvođača i subjekta koji namirnicu pakuje ako to nije proizvođač, kod uvoznih namirnica naziv i sedište, odnosno adresu uvoznika, zemlju porekla (”proizvedeno u…”) i zemlju iz koje je namirnica uvezena (”uvezeno iz…”);
8. Uputstvo za upotrebu, gde je to potrebno;
9. Količinu alkohola kod pića koja sadrže više od 1,2% v/v;
10. Kategoriju kvaliteta ili klasu proizvoda ako namirnica po posebnim propisima podleže kategorizaciji ili klasifikaciji;
11. Druge podatke od značaja za potrošača u skladu sa posebnim propisima za pojedine vrste namirnica.
Preporuka Centra potrošača Srbije je da kupci-potrošači izbegavaju proizvode sa nečitljivijim deklaracijama jer mogu biti sasvim sigurni da proizvod na kojem jasno nije istaknut sastav, poreklo, ili deklaracija nije čitljiva, nije bezbedan.
Ne zaboravite da se trgovci i proizođači ponašaju onako kako im potrošači dozvole.

IZVOR http://www.ceps.rs/

Naučite da čitate deklaracije na proizvodima

Da li znate kako da čitate te deklaracije?

Nutritivne deklaracije o upakovanim prehrambenim proizvodima su informacije koje proizvođač piše za potrošače.
Prehrambeni proizvođači su obavezni da pruže ove informacije o procesovanoj hrani u mnogim razvijenim zemljama kao što su Kanada i Sjedinjene Američke države. Razlog za ovakvu politiku leži u nameri da se potrošači informišu o nutritivnoj vrednosti proizvoda i naprave zdravije izbore kad je u pitanju hrana.
Nutritivna deklaracija može da se podeli na tri glavna odeljka odvojena zadebljanim linijama. Informacije u glavnom ili u prva dva odeljka mogu da variraju od proizvoda do proizvoda; to su informacije koje su specifične za dati prehrambeni proizvod, kao što su informacije o nutritivnoj vrednosti, veličini porcije i kalorijama.
Treći odeljak sadrži napomenu o dnevnim vrednostima za ishranu koja sadrži 2.000 i 2.500 kalorija dnevno. Ova napomena pruža informacije o preporučenom unosu važnih hranljivih materija kao što su masti, natrijum i vlakna. Nalazi se samo na proizvodima u većim pakovanjima i ne menja se od proizvoda do proizvoda.

Porcija

Ono od čega treba početi pri čitanju nutritivne deklaracije jeste veličina porcije i broj porcija u pakovanju. Te informacije se nalaze odmah ispod naslova ,,Nutritivni podaci’’.
Porcija je količina hrane koju osoba treba da unese u bilo kom trenutku po preporukama u edukativnim materijalima za potrošače ili Nutritivnim podacima. Veličina porcije je standardizovana kod slične hrane da bi bila lakša za poređenje.
Ona se izražava u opšte poznatim jedinicama kao što su komadi i šolje. Ponekad se izražava u metričkoj količini, kao što je broj grama i mililitara koji čine porciju.

Kalorije

Ovo nam govori koliko energije sadrži hrana po porciji, kao i koliko energije potiče od masti. Izražava se se u kilodžulima (kJ) ili kilokalorijama (kcal). Možete da izračunate ukupnu energiju i energiju iz masti koje unosite tako što ćete broj kalorija pomnožiti sa brojem porcija koje konzumirate.

Spisak sastojaka

Sastojci su nabrojani po redu, počevši od onog kog ima u najvećoj količini u proizvodu.
Drugim rečima, sastojak prisutan u najvećoj količini se nalazi na prvom mestu na spisku.
Osobe sa alergijom na hranu treba da provere spisak sastojaka na pakovanju prehrambenog proizvoda da bi proverile da li sadrži sastojke na koje su alergične.
Primeri sastojaka koji dovode do alergijskih reakcija su jaja, soja, ananas, gluten, školjke itd. Takođe je važno proveriti spisak sastojaka da biste videli da li ispunjava vaše društvene, kulturološke ili religiozne zahteve. Primeri su svinjetina, puževi, govedina itd.

Dnevna vrednost

Dnevna vrednost je standardni vodič za osobe koje unose 2.000 kalorija svakog dana. Vaša dnevna vrednost može biti veća ili manja od 2.000 kalorija.
Dnevna vrednost u procentima (% DV) služi da se utvrdi da li porcija hrane sadrži mnogo ili malo određenog hranljivog sastojka za osobu čiji dnevne energetske potrebe iznose 2.000 kalorija.
Birajte hranu sa najmanjim %DV (5% ili manje) za trans masti, zasićene masti, holesterol, natrijum i šećer. Prevelika količina ovih sastojaka može da poveća rizik od mnogih hroničnih bolesti kao što su visok krvni pritisak i srčane bolesti.

Nutritivne etikete

Nutritivne etikete predstavljaju brz način da se istaknu određene hranljive materije ili sastojci koji interesuju potrošača. Obično se nalaze na prednjoj strani pakovanja hrane. Napravljene su da privuku i omoguće potrošačima da brzo donesu odluke o proizvodima bez obaveznog čitanja deklaracije.


Uputstva mogu da se skinu sa strane uputstva

Top
X