PRINT CARDS

1.800.123.4567

Blokovi - 4 Print

Blokovi

Proizvod koji je uvek dobar i rado viđen poklon prilikom sastanaka, a uz to je i odličan način da Vaše mušterije dalje prenose Vaš brend, tako što će na listu blokčića Vaše firme napisati poruku koju će dati nekoj svojoj mušteriji.
Preporučljivo je da unutrašnji listovi blokova imaju štampu (stavljanje web adrese pored naziva firme je sasvim dovoljno) samo tako blokovi imaju pravi marketinški efekat.
Najbolje su se pokazali lepljeni blokovi ili blokovi sa žičanom spiralom. Novi trend su blokovi sa debelim (kaširanim koricama) ili sa skrivenom spiralom.Top
X