PRINT CARDS

1.800.123.4567

Brošure - 4 Print

Brošure

Brošura predstavlja reklamni material, kojom možete detaljnije opisati svoj proizvod. Uspeh proizvoda ne zavisi samo od njegovog kvaliteta već treba uputiti ljude na vaš proizvod.

Jedan od načina da vaš proizvod dođe do kupca je izrada brošura, kojom možete opisati vaš proizvod odnosno uslugu i predstaviti je potencijalnim kupcima (mušterijama).

U zavisnosti od obimnosti opisa proizvoda (usluge) postoji više varijanti brošura. Brošura može biti savijena na jedan, dva ili više prevoja, uglavnom se izrađuje da njena visina ne bude veća od 210mm. Ali nije pogresno uraditi je I sa vecom visinom od 210mm tako ce biti vidljivija I uocljivija u gomili drugih brosura.

Brošura daje jasne detalje o proizvodu u većoj meri prema potencijalnim kupcima. Zbog toga je važno da vaša brošura ima pravilan spoj estetike i profesionalnosti. Ona treba da uputi potencijalnu mušteriju da je vaš proizvod upravo ono što oni traže, i da ispunjava sve njihove potrebe i očekivanja vezane za isti.

Kako izraditi kvalitetnu brošuru?

Prilikom izrade brošura terba obratiti pažnju na kolorite, tako da se boje koje preovlađuju na brošuri uklapaju sa bojama vašeg logotipa ili bojama proizvoda koji se u brošuri reklamira. Fotografije, karte i ostali vizuelni elementi treba da postaviti tako da popdržavaju sadržaj brošure. Što se tiče sadržaja on treba da bude kratak i ne previše detaljan. Treba ostaviti dovoljno prostora za bela (svetla) polja tako da oči čitaoca imaju opuštanje. S druge strane, brošura sa dugim sadržajem i loše isplaniranim prostorom će samo završiti u kanti.

Upotreba brošura

Upoterba brošura će otvoriti vrata za više mogućnosti. Oni su dobrodošao dodatak u marketing vaše kompanije. Brošura se može koristiti kao moćan alat za prodaju i marketing. Bogatim korišćenjem grafike i naglašavanjem teksta, one naglašavaju prednosti raznih proizvoda i usluga. Uglavnom se proizvode u velikim količinama i distribuiraju na javnim mestima. Osim dizajna brošura treba da ima i kvalitetan sadržaj. One treba da sadrže informacije kao što su proizvod ili usluga koje su njegove funkcije, prednosti itd. Primarni cilj brošure treba da bude stvaranje neodoljive potrebe za proizvode ili usluge u svesti čitalaca. One bi takođe trebalo da predtavljaju u najboljem svetlu tako da poboljšaju sliku prduzeća u očima kupca. Nagrade koje je dobila kompanija, njihov edruštvene aktivnosti, iskustvo sa postojećim klijentima, kao i reference klijenata.Uputstva mogu da se skinu sa strane uputstva

Top
X